Tabata-styrka

Tabata-styrka med Maria på fotbollsplanen.

75kr eller 270 kr för ett veckopass med fri träning.