Resning av midsommarstången

Vi vandrar ner från servicehus 2 genom campingen ner till fotbollsplanen där vi reser midsommarstången följt av dans och sång.